Ceļa segums cieto atkritumu poligonā “Getliņi”

Projekta detaļas

  • Pasūtītājs : SIA "VELVE"
  • Veiktie darbi : Ceļa seguma betonēšanas darbi
  • Līguma izpildes laiks : 04.2020.-11.2020

PROJEKTA APRAKSTS

Ceļu daļas betona seguma izbūves būvdarbi objektā “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes, cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””

Galvenie darbu apjomi:

11 155 m2 salizturīgs betons.